O MNIE/OFERTA

Dalicja Niewulistłumacz przysięgły języka litewskiego (TP/79/15)
Ukończyłam w roku 2008 jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie. W tym samym roku otrzymałam Świadectwo Prawa Międzynarodowego wydane przez Michigan State University College of Law (USA), potwierdzające wiedzę głównych przedmiotów prawa międzynarodowego.

Odbyłam aplikacje adwokackie na Litwie, zakończone pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim. W roku 2015 decyzją Rady Litewskiej Izby Adwokackiej zostałam uznana za adwokata.

W roku 2015 zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka litewskiego, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/79/15.

 

Oferuję Państwu szeroki zakres wykonywanych usług: tłumaczenia pisemne, ustne; poświadczone (potocznie zwane przysięgłymi) oraz zwykłe. Specjalizacją są tłumaczenia z języka litewskiego na język polski oraz z języka polskiego na język litewski.

Zakres tłumaczeń (zwykłych i przysięgłych) pisemnych obejmuje m.in.:

  • tłumaczenia dokumentów prawnych i sądowych (rozporządzenia, umowy, akty oskarżenia, wyroki, postanowienia Sądu, pisma procesowe, itp.);
  • tłumaczenia dokumentów osób fizycznych (dyplomów, świadectw, zaświadczeń, dowodów, aktów urodzenia, małżeństwa, zaświadczeń o niekaralności, itp.); 
  • tłumaczenia dokumentów samochodowych (dowodów własności, dowodów rejestracyjnych, faktur zakupu itp.);
  • tłumaczenia dokumentacji medycznej (karty szpitalne, zaświadczenia lekarskie, itp.);
  • tłumaczenia dokumentów handlowo – ekonomicznych (KRS, umowy spółek, kontrakty, biznes plany, korespondencja handlowa itp.); 
  • tłumaczenia dokumentów rachunkowych i podatkowych (sprawozdania finansowe dla firm, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych, dowody księgowe, deklaracje podatkowe, itp.). 

                         Zakres tłumaczeń ustnych obejmuje m.in.:

  • negocjacje handlowe;
  • zgromadzenia wspólników, narady firmowe;
  • kursy, szkolenia;
  • podpisywanie aktów notarialnych (zakładanie spółki, pełnomocnictwa, akty sprzedaży).

Oferta obejmuje również pomoc w znalezieniu partnerów na Litwie dla przedsiębiorstw polskich oraz partnerów w Polsce dla przedsiębiorstw litewskich, w ułatwieniu kontaktów językowych, w załatwianiu spraw urzędowych oraz innych w Polsce i na Litwie.

W sposób rzetelny realizuję zlecenia pochodzące od osób prywatnych, firm, urzędów oraz innych instytucji.

Obsługa jest świadczona w języku polskim, litewskim i angielskim.

                       Ceny usług są ustalane indywidualnie na podstawie przesłanego zapytania. Wycena jest  bezpłatna i niezobowiązująca.

 

BEZPŁATNA WYCENA ORAZ ATRAKCYJNE CENY USŁUG

PROFESJONALNOŚĆ I GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI 

KILKUJĘZYCZNA OBSŁUGA

GWARANTOWANA POUFNOŚĆ

Kontakt

 

BIURO TŁUMACZEŃ 
Dalicja Niewulis

Tłumacz przysięgły jęz. litewskiego, prawnik

Ul. Innowacyjna 1 (lok. 101-o1I), 16-400 Suwałki, Polska 

Telefon: +48 512 584 808

E-mail: dalicjaniewulis@gmail.com

Skontaktuj się przy pomocy formularza.